Information

Release date: 28 April 2012
Production company: Filmmakers
Producers: Hirokazu Hamamura, Minami Ichikawa, Naoto Inaba, Chihiro Kameyama, Miyoshi Kikuchi, Kaoru Matsuzaki, Atsushi Terada.
Cast: Hiroshi Abe, Aya Ueto, Kazuki Kitamura, Riki Takeuchi, Kai Shishido, Midoriko Kimura, Katsuya, Bunmei Tobayama, Kei Iinuma, Tarô Iwate, Takao Kinoshita, Hachirô Ika, Hiroshi Kanbe, Katsuhiro Nagano, Shungiku Uchida, Michiko Hirai, Tomio Suga, Yoshiyuki Morishita, Yoshikazu Ebisu, Satoru Matsuo, Emiko Michii, Chizu Sakurai, Alfredo Benavendo, Walter Roberts, Ananda Jacobs, Pietro Cristo, Renato Ansaldi,Fumiya Onodera, Yoshiyuki Onodera, Mark Chinnery, Masachika Ichimura, Sheryar Khan, Nobu Morimoto, Takashi Sasano, Ton Strottmann, Kendall Carter.
Screenwriter: Shôgo Mutô (based on the manga written by Mari Yamazaki)
Director: Hideki Takeuchi
Assistant director: Katsumi Nojiri
Cinematographer: Kazunari Kawagoe
Special effects: Tiberio Angeloni, Massimo Di Palma, Franco Galiano, Paolo Galiano
Visual effects: Masato Aonuma, Kentarô Nishio.
Editor: Hiroshi Matsuo
Music: Norihito Sumitomo
Music editor: Yoshiyuki Konishi
Costume design:Haruki Koketsu
Art direction: Mitsuo Harada
108 minutes

Awards

Awards of the Japanese Academy 2013

Won Award of the Japanese Academy Best Actor Hiroshi Abe

Nominated Award of the Japanese Academy Best Art Direction Mitsuo Harada

Udine Far East Film Festival 2012

Won My Movies Audience Award Hideki Takeuchi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s